Het Eco-Bouwpoolsproject wil de bio-ecologische bouwmarkt verbreden en een platform bieden voor netwerking binnen die sector. De vraag naar gezonde en milieuvriendelijke gebouwen groeit alsmaar. Het aanbod blijft echter achter. Daarom brengen we geïnteresseerde bouwprofessionelen in contact met ervaren bio-ecologische bouwers via infosessies, workshops, werfbezoeken e.d. Lees verder

Wie zich wil inschrijven op de Eco-Bouwpoolsmaillijst, stuurt een mailtje met zijn gegevens naar eco-bouwpools[a]vibe.be.

Pools & partners

Wie doet er mee?

Activiteiten
Label

Firma's en architecten met voldoende bio-ecologische bagage kunnen het VIBE-label aanvragen. Hiervoor hoeft hun gamma niet eens helemaal bio-ecologisch te zijn!  

Bovendien kan u hiervoor beroep doen op een steunmaatregel!

Downloads
Links
VIBE-Boek 'Natuurlijk Wonen'
Milieugerelateerde postgraduaten en avondsessies VUB
Postgraduaat Bio-ecologisch bouwen

Duurzaam bouwen is in, zoveel is duidelijk. De vraag naar opleidingen die bio-ecologische bouwprojecten ondersteunen groeit dan ook. Daarom ontwikkelde de VIBE vzw samen met de Onderzoeksgroep duurzaam bouwen van de KaHo Sint-Lieven (Technologiecampus Gent) het nieuwe postgraduaat bio-ecologisch bouwen.

Architect en lesgever Alexis Versele:

In deze opleiding leren de cursisten niet alleen de internationale evaluatie-instrumenten correct te hanteren, maar ook de wetenschappelijke achtergrond begrijpen aan de hand van theoretische milieukunde en ecologie. Naast energiezuinigheid komt de klemtoon te liggen op rationeel energie- en watergebruik, gezonde en milieuverantwoorde materialen en afval, duurzame stedenbouw en welzijn en gezondheid. Het volledige pakket dus.

Het postgraduaat richt zich tot alle professionelen in de bouw en de ruimtelijke ordening die minimum een bachelordiploma op zak hebben. De lessen vinden telkens plaats op dinsdag, van 13.30 tot 21.30 uur. De opleiding start op dinsdag 21 september 2010.

De inschrijvingen voor het academiejaar 2010-2011 zijn volzet. Schrijf je in op de wachtlijst.

 

Partners